Restauratie
Diashow restauratie Onder restauraties wordt verstaan de werken die worden uitgevoerd onder toezicht van het Drents Plateau te Assen of de Rijksdienst Monumentenzorg te Zeist.
Deze werken worden veelal uitgevoerd met subsidie of een restauratiehypotheek.

Vaak wordt er door ons een plankosten-regeling opgesteld, waarbij in kaart wordt gebracht wat er gerestaureerd moet worden en wat de kosten hiervoor zijn. Als er geen bestaande toestand-tekeningen zijn, wordt het hele pand ingemeten en wordt er een tekening gemaakt. Na goedkeuring door de diverse instanties wordt de restauratie uitgevoerd. Voor boerderijen in Drenthe kan het Drents Plateau u een advies op maat geven.